niedziela, 3 lipca 2011

Conky – monitor systemu Linux

Conky to wysoko konfigurowalny monitor systemu, możemy zrobić w nim praktycznie wszystko. Ograniczają nas tylko wyobraźnia i nasze umiejętności. Program możemy pograć stąd lub w terminalu linuxa (w moim przypadku jest to Ubutnu) wpisać komendę:

sudo apt-get install conky


Aby zmodyfikować ustawienia wpisujemy:
sudo gedit ~/.conkyrc

*gedit można zastąpić „nano” wszystko zależy od dystrybucji linuxa i tego co mamy zainstalowane :)
Wyświetlił nam się (jeśli plik jest pusty to nic nie szkodzi, wklejcie poniższy kod) teraz plik konfiguracyjny Conky’iego, omówimy jego najważniejsze elementy.# Standardowa czcionka, która będzie używana
use_xft yes
xftfont Ubuntu:size=12
override_utf8_locale yes
# Ustawienia wydajności
double_buffer yes
no_buffers yes
# Ustawienia cache
imlib_cache_size 0
# Ustawienia okna
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
# Ustawienia obramowania okna
draw_borders no
draw_shades no
draw_graph_borders no
# Standardowy kolor
default_color FFFFFF
# Wielkość i pozycja
minimum_size 180 900
gap_x 10
gap_y 55
alignment top_right
TEXT #to oznacza że wszystko co znajdzie się poniżej będzie wyświetlone
${font Ubuntu:size=18} Linux System ${font}
CPU0: ${cpu cpu0}% #użycie rdzenia 1
CPU1: ${cpu cpu1}%
RAM: ${mem}/${memmax} # ${mem} - pamięć ram w użyciu,
${memmax} - ile pamięci ram posiadamy w komputerze
SWAP: ${swap} # ile zajmuje swap
Uptime: ${uptime} # jak długo komputer jest włączony
${cpugraph cpu0 11,185 FFFFFF 828282} # graf użycia rdzenia 1
${font Neuropol:size=18} Temperatury ${font}
CPU0: ${hwmon temp 1}°C #temperatura rdzenia 1,
na razie nie będzie Wam działać :)
CPU1: ${hwmon temp 1}°C
${font Ubuntu:size=18} Dyski Twarde ${font}
Home: ${fs_free /home} #napis Home: i wyświetlenie ile zostało wolnego
miejsca na partycji /home
${fs_bar 10,180 /home} #pasek pokazujący ile jest zajętego miejsca,
10 to wysokość, 180 to długość paska
HDD: ${fs_free /media/HDD} #napis "HDD" należy zastąpić własną partycją
${fs_bar 10,180 /media/HDD}
${font Ubuntu:size=18} Sieć ${font}
Prywatne IP: ${addr eth0} #adres naszego komputera w sieci
Pobrane: ${totaldown eth0} #ile pobraliśmy danych
Wysłane: ${totalup eth0} #ile wysłaliśmy danych 


Kilka przydatnych poleceń, których możemy użyć w konsoli:


conky #włączamy
killall conky #wyłączamy
conky --config=/ścieżka/do/konfigu #takie polecenie pozwala na włączenie kilku konfiguracji programu na raz 


Linki które mogą się przydać:
Conky Wiki
Oficjalna strona Conky
Spis zmiennych do użycia 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz